Blå pyramid

Ardy  Strúwer. Batavia, Java 1939. Han utbildade sig Holland på Kungliga konstakademiens  grafiska Stockholm. Under 50 år har han ställt ut på gallerier och museer runt om i Världen.

Blå drömpyramid litograf pappers mått 62×86 cm upplaga 225 st

barbro@barbroofsweden.eu