Blogg

Timo Solin

Skulpturer i bemålad plåt blivit ett stort namn inom nutidskonst. Exemplar är signerat av konstnären. Silver 43 cm.