Sakarias Luhanko

Sackarias Luhanko  1981

Målar mest i olja med även akryl, kol,spray samt Collage. Han utforskar själv och mina tankar här han målar.