Yrjö Edelmann

Yrjö Edelmann C1941-2016 föddes i Finland och levde i Sverige sedan 1951 Han började sin konstnärsbana som illustratör men övergick till att bli fri konstnär .  bladet 30×25 cm  upplaga 1/375.

barbro@barbroofsweden.eu